SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Okruh našich služieb sme vytvorili s prihliadaním na aktuálne trendy v hospodárstve a v nich vzniknuté problémy. Ponúkame Vám nasledovné služby:


TELEFONICKÉ VYMÁHANIE

Naši kolegovia v inkasnom oddelení vykonávajú a prijímajú telefonické volania na základe potrieb mandantov a podľa flexibilne vytvorenej telefonickej stratégie. V každom jednom prípade kontaktujú klienta (dlžník, spoludlžník, ručiteľ atď.) aspoň 10-12-krát. Jednajú s klientmi, uzatvárajú dohody o dlžobe, resp. zodpovedajú otázky týkajúce sa reklamácií. Pokladáme za dôležité priebežné preverovanie, čo je veľmi významná spätná väzba pre našu spoločnosť a taktiež pre našich zamestnancov. Počas riešenia prípadov sme v dennom kontakte s našimi mandantmi.


OSOBNÁ NÁVŠTEVA

V prípade, že telefonické kontaktovanie nevedie k riešeniu, je nepostrádateľná osobná návšteva. Naši kolegovia z daného regiónu, resp. sieť našich kvalifikovaných externých zamestnancov pokrýva celé Slovensko, a preto každého dlžníka, ktorý počas telefonického kontaktovania nevyriešil svoju dlžobu – nezávisle od dlžnej sumy - vyhľadáme aj osobne. Osobné návštevy realizujeme s prihliadaním na platné právne predpisy.


NAVRÁTENIE PREDMETOV FINANCOVANIA

Naša firma zabezpečí navrátenie predmetov (vozidlá, zariadenie, technológie atď.), ktoré slúžia ako zabezpečenie pohľadávok. Zárukou našej úspešnosti pri tejto službe je zapojenie siete súkromných detektívov, ktorých činnosť je prísne v medziach príslušných právnych predpisov. Pomocou tejto siete zabezpečujeme obhliadku a identifikáciu adries. Po úspešnej a legitímnej obhliadke odborný prístup našej firmy zabezpečujú naši kolegovia so skúsenosťami z oblasti štátneho sektoru (bývalí príslušníci polície, colnej správy atď.). Predmety po odobratí odovzdávame do 24 hodín na miesto určené našim Poverovateľom, resp. v prípade, že takéto miesto chýba, naši zmluvný partneri zabezpečia uskladnenie v stráženom areáli.


PRÁVNE ZASTUPOVANIE

Pri maximálnom zohľadňovaní potrieb našich Poverovateľov dbáme na to, aby k presadeniu záujmov došlo v čo najkratšom čase a bez zbytočných, nákladných žalôb a právnych prieťahov. V prípade, že na to neexistuje možnosť, RETROAKTIV Slovakia a.s. na základe získaných informácií cez svoju advokátsku kanceláriu vykonáva aj vymáhanie právnou a súdnou cestou. Väčšina prípadov riešených týmto spôsobom sa realizuje pred exekučným alebo likvidačným konaním.