Kontakt

RETROAKTIV Slovakia a.s.

Sídlo:
Špitálska 61,
811 08 Bratislava

Poštová adresa:
RETROAKTIV Slovakia a.s.
P.O.BOX 208
814 99 Bratislava 1

Telefón: +421 2 5930 8700
Fax: +421 2 5930 8701
E-mail: inkaso@retroaktiv.sk
Web: retroaktiv.sk

Skontaktujte sa s nami