Predstavenie

PREDSTAVENIE INKASNEJ SPOLOČNOSTI RETROAKTIV SLOVAKIA A.S.

RETROAKTIV Slovakia a.s. je spoločnosť zaoberajúca sa správou pohľadávok a inkasom peňažných pohľadávok, ktorá bola založená členmi s dlhoročnými odbornými skúsenosťami s cieľom, aby pohľadávky mandantov boli vyriešené efektívne a v čo najkratšom čase.

Naše služby – s prihliadaním na zákon o ochrane osobných údajov a zákonných predpisov – môže využívať každá fyzická a právnická osoba (firmy, banky, iné finančné, resp. hospodárske spoločnosti). V okruhu našej pôsobnosti vieme plniť aj individuálne požiadavky našich zákazníkov.

Našou obchodnou filozofiou je neustály rozvoj, čo neznamená rast za každých podmienok, ale priebežné a neustále prispôsobovanie sa systémom podmienok v závislosti od mandantov a hospodárskej situácii.

U nás je čas vymedzený na vyriešenie problému dlhší, očakávaná úroveň vyššia, výsledky lepšie a naši ľudia sú zdatnejší. Naše zásady fungovania sú čisté a jednoduché, prvoradým je záujem zákazníka, zisk našej firmy prichádza na rad až potom!


NÁŠMU ODBORNÉMU TÍMU MÔŽETE DÔVEROVAŤ!

RETROAKTIV Slovakia a.s. vznikla v roku 2005. Úspešné fungovanie zabezpečuje trojčlenné vedenie spolu s ich odbornými skúsenosťami. Manažment našej spoločnosti sa skladá z odborníkov s diplomami, ktorí priebežne sledujú tie aspekty, ktoré sú nevyhnutne dôležité pre úspešné fungovanie takejto spoločnosti.

Správny chod firmy podoruje špeciálny know-how a informačný systém. Uplatňovanie pohľadávok zabezpečujeme pre našich mandantov s prihliadaním na prísne dodržiavanie všetkých právnych predpisov.