Namiesto rád, dobré riešenie

RETROAKTIV Slovakia a.s. je spoločnosť zaoberajúca sa správou pohľadávok a inkasom peňažných pohľadávok, ktorá bola založená členmi s dlhoročnými odbornými skúsenosťami, s cieľom, aby pohľadávky mandantov boli vyriešené efektívne a v čo najkratšom čase.

image01

Obchodná filozofia

Našou obchodnou filozofiou je neustály rozvoj, čo neznamená rast za každých podmienok, ale priebežné a neustále prispôsobovanie sa systémom podmienok v závislosti od mandantov a hospodárskej situácii.

image02

Zameriavanie sa na klientov

U nás je vymedzený čas na vyriešenie problému dlhší, očakávaná úroveň vyššia, výsledky lepšie a naši ľudia sú zdatnejší. Naše zásady fungovania sú čisté a jednoduché. Prioritou je záujem zákazníka, zisk našej firmy prichádza na rad až potom.

image03

Môžete nám dôverovať

Naši kolegovia berú na seba zodpovednosť z hľadiska trestného práva. Informácie a údaje získané počas vykonávania práce nemôžu posúvať tretím osobám a nemôžu ich použiť ani pre dosiahnutie vlastných záujmov. Dodržiavanie tohto zákona vyžadujeme nielen od svojich priamych zamestnancov ale aj od našich externých spolupracovníkov.

image04

Odbornosť

U nás riešime Váš problém individuálne, izolovane a na základe našich najlepších vedomostí! Je veľmi dôležité, že dohody považované za obchodné tajomstvo musí dôkladne poznať aj správca pohľadávok, aby každý prípad mohol riešiť efektívne.

Legitimita

Počas výkonu našej práce dbáme na komplexné a prísne dodržiavanie zákonu o ochrane osobných údajov. Každý náš kolega prichádza do styku len s údajmi, ktoré má v riešení za daný deň a ktoré sú výlučne v jeho pôsobnosti.

Efektivita

Dobre organizovaný tím a správne informačno-technologické prostredie zabezpečujú, aby naša práca bola za každých podmienok čo najefektívnejšia. Považujeme za dôležité kontakt s našimi Klientmi na dennej báze a neustálu analýzu na vyhodnotenie procesov.